Tere tulemast Maamessile

Hea Maamessi külastaja!

Tervitan Teid kogu Maamessi korraldusmeeskonna nimel!

“Kui enne ei näe, siis Maamessil ikka kohtume!” on suure tõenäosusega ühel hetkel ka Teie suust kõlanud. See käibiv fraas näitab, kuidas Maamessist on ajapikku saanud omamoodi maamärk, pidepunkt, millest hea kinni haarata. Maamess koondab põllumajanduse, metsanduse, aianduse ja toidunduse näol elutähtsaid valdkondi, seepärast on sel ka niivõrd suur äriline, hariduslik ja mõnevõrra ka meelelahutuslik tähtsus ja menu.

Loodan, et Teil on piisavalt aega messil viibimiseks ning esitletavasse süvenemiseks. Maamess toob professionaalse publiku ette valdkonna uudised ning on linnarahvale justkui meeldetuletuseks, kuidas innovatiivsed lahendused meie elu-olu rohkemgi mõjutavad, kui ise igapäevaselt tajume.

Maamessi kirjeldatakse sageli läbi numbritekeele – 43 510 külastajat, 500 eksponenti, 60 000 ruutmeetrit ekspositsioonipinda 2017. aastal… Messi mastaapsuse ja mitmekülgsuse juures on seda kõike lühidalt kokku võtta ja sõnadesse seada lihtsalt liiga keeruline.

118-leheküljeline messikataloog, mida Te käesoleval hetkel loete, on üheltpoolt märk traditsioonide hoidmisest ja messi kvaliteedi rõhutamisest, teisalt korraldajate püüd kogu messiinfo kaante vahele koguda ja võimalikult kompaktselt külastajateni suunata. Loodan, et see on Teile messil teejuhiks ning edaspidigi abivahendiks kontaktide leidmisel!

Soovin AS Tartu Näitused nimel Teile meeldivat Maamessi!

 

Alo Pettai

AS Tartu Näitused juhataja

Loe lisaks